Even voorstellen

De Gezinsbond is er voor jou!

De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel.

We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz.).

Kinderen komen bij ons op de eerste plaats. We ijveren voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving.

Onze werkterreinen: dienstverlening, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven, gezinspolitieke acties.

De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 280 000 leden-gezinnen, van 13 500 vrijwilligers in de bestuursorganen en +/-200 personeelsleden.

De Gezinsbond vzw groepeert gezinnen uit Vlaanderen en Brussel. Onze organisatie wil als grootste gezinsbeweging in Vlaanderen:

de solidariteit tussen de gezinnen bevorderen
de belangen van de gezinnen behartigen
ijveren voor een gezins- en kindvriendelijk klimaat.

De Gezinsbond is een vzw die volkomen onafhankelijk werkt en de belangen van de gezinnen uit alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke kringen verdedigt.

LEDEN

Onder de 280 000 leden vind je zowel grote gezinnen als kleine gezinnen, jonge gezinnen, grootoudergezinnen, éénoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, enz.

De Gezinsbond verdedigt de belangen van ALLE gezinnen!