Ledendienst

Welkom

Ieder nieuw gezin van Hove, gezinnen waar een kind geboren wordt en pasgehuwden van Hove worden onthaald.

  • Nieuwe inwoners krijgen een informatiepakket
  • Gezinnen waar een kind geboren wordt, krijgen een informatiemap, de maandelijkse ‘Brieven aan Jonge Ouders’ en een gratis lidmaatschap indien ze nog geen lid waren.
  • Jonggehuwden krijgen een informatiebundel en een jaar gratis lidmaatschap.

Uiteraard kunnen gezinnen lid worden, in gelijk welke samenlevingsvorm, en ongeacht het aantal kinderen.
Maar ook iedereen die de doelstellingen van de Gezinsbond onderschrijft kan lid worden.

Wens je lid te worden van de Bond, wend je dan tot het ledensecretariaat.
Het lidgeld bedraagt nu 40 € per jaar voor het ganse gezin.

Kunnen 1 jaar gratis lid zijn :

  • pasgehuwden
  • gezinnen waar een kind geboren werd en die vroeger nooit aangesloten waren.

Lidkaart meer waard
Leden van de Bond ontvangen op vertoon van hun lidkaart korting op een steeds groter aantal manifestaties en attracties. Zo zijn er kortingen op kinder- en jeugdtheatervoorstellingen, culturele voorstellingen en pretparken. De kortingen worden steeds aangekondigd in ‘DE BOND’ en via Radio Bond.