Roland Claeys (1938 – 2021)

Roland Claeys, geboren op 21 januari 1938, is gestorven op 18 augustus 2021.

We overlopen hier even zijn indrukwekkende carrière in onze Hovese Gezinsbond.

Roland was gehuwd met Simone Diels en woonde vele jaren in de Huib Hostelei. Zij werden lid van de gezinsbond in 1969.

In 1978 werden zij als bestuursgezin opgenomen in het bestuur van onze afdeling.

Op 1 januari 1981 volgden zij Jos Wijckmans op als verantwoordelijken voor de spoorkaartendienst, de reductiekaarten voor het openbaar vervoer. Honderden leden trokken toen tijdens de jaarlijkse ‘zitdagen’ op een zondagvoormiddag, eind oktober of begin november, naar de Huib Hostelei om deze kaarten aan te vragen. Een enorm administratief werk. In 1986 werden er zo ongeveer 1400 verminderingskaarten aangevraagd, verwerkt en aan huis bezorgd bij 414 gezinnen!

Deze dienst werd later (in 2001) uitgebreid met de verkoop van go-passen, rail-passen en zelfs telefoonkaarten. Wanneer in 2010 deze administratie meer en meer digitaal werd afgehandeld, werd de dienst spoorkaarten, na meer dan 30 jaar (!) doorgegeven aan Annick Bogaerts en kwam de verkoop van telefoonkaarten en spoorpassen naar Hilde Raats.

Roland was stichtend lid van onze beleggingsclub ‘De Markgraafjes’, gestart in januari 1986, die hij samen met Ludo Van Reeth gedurende 33 jaar begeleid heeft, tot deze in 2018 werd ontbonden.

Roland en Simone waren van in het begin (1979) de culinaire werkpaarden bij onze talrijke kaas- en wijnavonden en dit tot in 1989. En later ook bij de familie-brunch en bij het Englisch Breakfast.

Roland was ook, samen met Jules Van Beirendonck, de bezieler van 8 reeksen ‘koken voor vaders’ (in de jaren 1983 tot 1987).

Roland bleef tot in 2018 lid van onze bestuursploeg en was zeer lang één van de trouwste aanwezigen op de bestuursvergaderingen. Hij verdedigde daar onder meer de rechten van de ‘internet-lozen’.

Als fervente muziek- en poëzieliefhebbers, waren Roland en Simone ook regelmatig aanwezig op ons jaarlijks literair Nieuwjaarsaperitief (van in 1979 tot in 2006) en op onze talrijke kasteelconcerten (van in 1987 tot in 2006). Zij kwamen destijds ook dikwijls mee genieten van de jaarlijkse Valentijnsconcerten in de Koningin Elisabethzaal.

En buiten dit alles, waren zij nauwgezette wijkverantwoordelijken.

Voorwaar een memorabele staat van dienst, waar wij als Hovese Gezinsbond bijzonder erkentelijk en dankbaar voor moeten zijn.