Uitslag en oplossingen Kinderzoektocht en Zomerzoektocht 2021

Kinderzoektocht 2021 uitslag en oplossing

De 21 kinderen met het maximum van de punten werden persoonlijk verwittigd per mail en kunnen hun prijs(je) afhalen voor 1 oktober in het Dienstencentrum.

Tussen de deelnemende kinderen, waarvan het gezin lid is van de Hovese gezinsbond, werd 1 jaar gratis lidmaatschap van JAanimo verloot.
De gelukkige is :  LOUISE  DILLEN .

Uitslag en antwoorden Zomerzoektocht HONDERD JAAR GEZINSBOND

De 18 deelnemers die minimum 19,5 punten op 21 behaalden, doch slechts 1 per gezin, kunnen ook hun prijs(je) afhalen voor 1 oktober in het Dienstencentrum.

Tussen de deelnemers die lid zijn van de Hovese gezinsbond, werd 1 jaar gratis lidmaatschap 2022 verloot.
De gelukkige is :  RIKA  DE  VOOGT .