Afdelingsscan

Op donderdag 16 februari 2023 bent u van harte welkom op onze Afdelingsscan. Deze gaat door in het Dienstencentrum en start om 19u15.

De afdelingsscan is een vereenvoudigde procedure van de bestuursverkiezingen. Het is een vragenlijst over de werking en de samenstelling van onze afdeling. Samen maken we een zelfevaluatie op aan de hand van verschillende vragen waarmee we de werking en de samenstelling van onze ploeg bekijken. Het doel is via een gesprek rond deze vragen te komen tot een nieuwe bestuursploeg.

Iedereen die graag deelneemt, is welkom. Iedereen kan zich kandidaat stellen voor de 4 sleutelrollen voor onze afdeling: voorzitter, secretaris, penningmeester en afdelingsvertegenwoordiger regioraad.

We hopen jullie talrijk te verwelkomen. We sluiten de afdelingsscan graag af met een klein hapje en een drankje om alvast het nieuwe werkjaar goed in te zetten en nodigen ook uw partner graag uit vanaf 20u30 op deze receptie als start van het nieuwe jaar. 

Save the date!