Ellen Vandenbruaene

adres :           Vincent Bavaisstraat 56

tel :

e-mail :          jaanimo@gmail.com

deeltaken :    JAanimo