Enquête

Leden van de Gezinsbond voelen zich gelukkig in Hove.

Eind februari 2018 werden onze leden vrijblijvend uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over wat zij in onze gemeente goed en minder goed vinden. Hierop kwamen niet minder dan 78 uitgebreide antwoorden, waarvoor heel veel dank.

Uit de deelnemers werd 1 gelukkige getrokken: Sabine Van Overmeire. Gedurende 4 zondagen werd zij door onze afdeling verwend met pistolets en koffiekoeken voor gans het gezin. Smakelijk!

Al de antwoorden zijn intussen verwerkt en leiden tot volgende algemene conclusies:

 • De overgrote meerderheid van onze leden (95 %) voelt zich gelukkig in Hove
 • Eveneens 95 % is tevreden over het gezinsbeleid in Hove
 • Zelfs 97 % voelt zich veilig in Hove
 • 92 % voelt zich echt verbonden met Hove
 • 78 % vindt dat er voldoende woonruimte is
 • 75 % vindt dat er voldoende groen is

Gevraagd naar mogelijke verbeterpunten, kregen we o.a. volgende suggesties:

 • Fietsveiligheid, vooral in de Kapelstraat (40 x)
 • Meer snelheidscontroles op auto’s en fietsen (20 x)
 • Meer betaalbare woningen (18 x)
 • Meer activiteiten en opvang voor kinderen en ook tieners ( 15 x)

En hier de resultaten per vraag.

Voelt uw gezin zich gelukkig in Hove? (een score van 1 tot 5)

 • 5 % antwoordt 3 : redelijk gelukkig
 • 40 % antwoordt 4 : gelukkig
 • 55 % antwoordt 5 : zeer gelukkig
 • Als reden wordt vooral opgegeven :
  • Rustig dorp (26 x)
  • Kleinschalig, alles bereikbaar, dorpsgevoel (25 x)
  • Veel groen, goede lucht, mooie gemeente (16 x)
  • Ruim aanbod van sport- en jeugdclubs en verenigingsleven (10 x)

Bent u tevreden over het gezinsbeleid in Hove? (ja of neen)

 • 95 % ja / 5 % neen
 • Als reden wordt vooral opgegeven:
  • Veel en diverse initiatieven (14 x)
  • Goede opvangmogelijkheden voor kinderen (4 x)

Is er behoefte aan meer woonruimte? (ja of neen)

 • 78 % neen / 22 % ja

Willen alle leden van uw gezin in Hove blijven wonen? (ja of neen)

 • 64 % ja / 36 % neen

Hoe kan het beleid uw hierbij helpen? (open vraag: 44 antwoorden)

 • Meer betaalbare woningen (18 x)
 • Meer groen en meer speelruimte (12 x)

Voelt uw gezin zich verbonden met Hove? (ja of neen)

 • 92 % ja / 8 % neen
 • Als reden wordt vooral opgegeven:
  • Ons leven gebeurt hier (21 x)
  • Er zijn veel activiteiten (13 x)
  • Veel contact met andere mensen, dorpsgevoel (12 x)

Welke acties zouden Hove verkeersveiliger maken voor uw gezin? (open vraag: 69 antwoorden)

 • Betere fietspaden (40 x) meer bepaald :
  • Kapelstraat (14 x)
  • Oversteek donderbrug (6 x)
 • Meer controle op snelheid en verkeersregels (20 x)
 • Verkeerslichten aan de kerk (5 x)
 • Betere voetpaden (4 x)

Welke acties zouden uw eigen (school- en woon)omgeving verkeersveiliger maken voor uw gezin? (open vraag: 63 antwoorden)

 • Veelal dezelfde antwoorden als op vorige vraag
 • Onderwijsstraat autoluw maken (4 x)

Is er voldoende groen in Hove? (ja of neen)

 • 75 % ja / 25 % neen

Aan welk type groen geeft uw gezin de voorkeur? (6 keuzemogelijkheden)

 • Om in te wandelen (26 %)
 • Om in te spelen (21 %)
 • In het straatbeeld (20 %)
 • Als natuurbuffer (11 %)
 • Als plek om samen te komen (8 %)

Heeft u tips voor het milieu- en afvalbeleid in Hove? (open vraag: 64 antwoorden)

 • Wekelijkse ophaling, vooral van GFT in de zomer (27 x)
 • Acties tegen sluikstorten (6 x)
 • Meer vuilbakjes langs de straat (5 x)
 • Groter en beter ingericht containerpark (5 x)

Voelt u zich veilig in Hove? (ja of neen)

 • 97 % ja / 3 % neen
 • Als reden wordt vooral opgegeven:
  • Veel sociale controle (6 x)
  • Goede openbare verlichting (4 x)

Hebt u naast de reeds georganiseerde initiatieven nood aan extra initiatieven voor uw kinderen? (ja of neen)

 • 81 % neen / 19 % ja

Kan u een voorbeeld geven? (open vraag: 21 antwoorden)

 • Aanbod van sportkampen uitbreiden (4 x)
 • Meer activiteiten voor tieners en jongeren (3 x)
 • Meer kleuteropvang (ook tijdens sluiting van Mikado) (2 x)

Wat mist uw gezin in Hove? (open vraag: 47 antwoorden)

 • Niets (8 x)
 • Activiteiten en ontmoetingsplek voor tieners (5 x)
 • Zwembad (5 x)
 • Meer groen in het straatbeeld (4 x)
 • Meer ‘ambiance’ (4 x)
 • Busverbinding naar UZA en Antwerpen (2 x)

Wat zijn voor uw gezin de 2 belangrijkste onderwerpen waar we als Gezins(vak)bond voor mogen ijveren in Hove? (open vraag: 54 antwoorden)

 • Verkeersveiligheid (29 x)
 • Groenbehoud en meer groen (11 x)
 • Activiteiten en ontmoetingsplaatsen voor tieners (7 x)
 • Meer speelpleintjes voor kinderen (5 x)

En even over ons … Hoe kan de Hovese Gezinsbond zich nog verbeteren? (open vraag: 39 antwoorden)

 • Goed bezig, doe zo voort (21 x)
 • Meer info, beter kenbaar maken (3 x)

 

Tot slot: van harte dank aan alle deelnemers.