Kortingskaart NMBS

De bronafbeelding bekijken

De kortingskaarten voor het openbaar vervoer zijn een begrip bij gezinnen met drie of meer kinderen.

Met deze kaart heb je korting op individuele treintickets tussen twee Belgische stations van de NMBS.

Kortingskaart grote gezinnen: met de trein aan 50 % korting

Beste Gezinsbond-lid

Wist je dat… een gezin met drie of meer kinderen dankzij de ‘kortingskaart grote gezinnen’ met de trein kan reizen aan de helft van de prijs?
Jij dus ook? Op bijgevoegde infofiche vind je een overzicht van de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor kortingskaarten voor jou en je gezinsleden.
Kom je in aanmerking en wens je kortingskaarten aan te vragen? Maak je er al gebruik van en wens je jouw bestaande kortingskaarten te verlengen? Dan helpen we jou hier graag bij!

Hoe vraag je kortingskaarten aan?

 1. Bezorg ons volgende documenten via mail hilde.raats@skynet.be of op onderstaand adres:
 • Ouders met levenslang recht zonder kinderen ten laste: een kopie van de laatste kortingskaart of een kopie van de bladzijde uit het trouwboekje waarop de kinderen vermeld zijn.
 • Ouders met kinderen ten laste: een recent attest van gezinssamenstelling (niet ouder dan 3 maanden), kan je online opvragen via “mijn burgerprofiel”. Kruis daarop aan voor wie u een kortingskaart aanvraagt.
 • Voor kinderen ten laste onder 18 jaar: een recent attest van gezinssamenstelling (niet ouder dan 3 maanden), kan je online opvragen via “mijn burgerprofiel”. Kruis daarop aan voor wie u een kortingskaart aanvraagt. Deze kaart is dan geldig tot ze 18 jaar worden.
 • Voor kinderen ten laste vanaf 18 jaar:
  • een recent attest van gezinssamenstelling (niet ouder dan 3 maanden), kan je online opvragen via “mijn burgerprofiel”. Kruis daarop aan voor wie u een kortingskaart aanvraagt.
  • een attest van kinderbijslag of een bewijs van inschrijving in een school.
 1. Stort ook 6 euro (administratiekost) op onderstaande rekening. Dit is de kost per dossier (gezin), ongeacht het aantal kaarten dat je aanvraagt. Cash bezorgen op onderstaand adres mag ook.

BE 42 7509072015 54 van Op de Beeck-Raats
Mededeling “lidnummer (xxxx) aanvraag kortingskaarten ”

Vraag je kortingskaarten tijdig aan en ontvang ze voor de start van het nieuwe jaar in de bus!

Met vriendelijke groeten,

Hilde Raats        0497 30 40 89         Mortselsesteenweg 35    2540 Hove

Infofiche Kortingskaarten

Wie komt in aanmerking

Je komt als gezin in aanmerking voor kortingskaarten wanneer er minstens drie kinderen zijn. Dit is de basisvoorwaarde. Ook kinderen die niet meer ten laste zijn, tellen mee. Een kind met een handicap (66%) telt voor twee kinderen.

Voorwaarden voor ouders

 • Ouders met minimum drie eigen kinderen hebben levenslang recht. De kortingskaart wordt dan om de vijf jaar vernieuwd.
 • Ouders in een nieuw samengesteld gezin die samen drie kinderen hebben maar zelf geen eigen drie kinderen hebben, hebben een jaarrecht. Dit jaarrecht blijft zolang er tenminste één kind ten laste is. Elk jaar moet de kaart vernieuwd worden.

Voorwaarden voor kinderen

 • Een kind heeft recht op een kortingskaart zolang het ten laste is en maximaal 25 jaar.
 • In geval van co-ouderschap (gerechtelijk of notarieel) maakt het kind deel uit van het gezin van beide ouders. In de andere gevallen van echtscheiding behoort het kind tot het gezin van de ouder waar het verblijft.
 • Pleegkinderen en hun pleegouders hebben een jaarrecht, indien voldaan is aan de basisvoorwaarde; minimum drie kinderen.

 

4 types van kaarten afhankelijk van jullie situatie

 • Type 039 Voor kinderen van 6-12 jaar. Geldig van aanvraag tot het einde van het jaar waarin het 12 jaar wordt.
 • Type 042 Voor kinderen van 12-18 jaar. Geldig van aanvraag tot het einde van het jaar waarin het 18 jaar wordt.
 • Type 041 Tijdelijk jaarrecht voor kinderen 18-25 jaar en ouders en kinderen uit een nieuw samengesteld gezin.
 • Type 040 Voor ouders met levenslang recht. Dit zijn 5-jaarlijkse kaarten. De huidige kaarten zijn geldig tot eind 2025. Heeft u uw kaart nog niet verlengd eind  vorig jaar geen probleem dit kunt u nu ook nog doen

Tarief

 • Voor aanmaak en verzending van kortingskaarten wordt 6 euro per dossier/gezin. gevraagd onafhankelijk van het aantal kaarten. Dit geldt ook voor vernieuwingen.
 • Bij verlies of diefstal kan een duplicaat worden aangemaakt voor 5 euro.

Extra tips

In een aantal gevallen kan een ander “product” uit het ledenvoordeelpakket van de Gezinsbond voordeliger zijn dan de kortingskaart op het openbaar vervoer.