Myriam Noterman

adres :           Groenenborglei 8

tel :                 0486 47 14 67

e-mail :          myriam.noterman@gmail.com

deeltaken :    lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning / cultuurraad / Huis van het Kind