Uitnodiging om mee te werken

Met de bestuursvernieuwing in zicht….

0ok jij bent welkom in de bestuursploeg van de Hovese Gezinsbond!

De Gezinsbond is een vzw die democratisch opgebouwd wordt. De Algemene vergadering wordt samengesteld vanuit de gewestelijke comités en daarin hebben alle plaatselijke afdelingen hun zeg: de lokale bestuursploegen vormen het voetstuk van de gezinsbeweging.

Met de bestuursvernieuwing in zicht willen we dan ook jou en al onze leden uitnodigen om te overwegen in onze bestuursploeg te stappen. Je verricht een deeltaak of werk dat je ligt en je bent bereid om de maandelijkse Bondsvergadering bij te wonen. Maar het allerbelangrijkste : je moet aan je engagement plezier beleven.

Denk er maar eens over na ! Wil je meer info of wil je je engageren, neem dan contact op met Jaak Van Baelen, vóór 20 oktober!