Zwemclub : afspraken mbt COVID-19

De zwemlessen worden heropgestart  op 9 januari 2021 voor kinderen jonger dan 12 jaar. (zie data onderaan)

Situering

De opstart van het zwembad roept heel wat vragen op over de organisatie van het zwemmen in coronatijden. De richtlijnen die momenteel gelden, evolueren nog steeds. Inspelen op de wisselende kleurcodes en de nodige flexibiliteit zullen nodig zijn om alle zwemmers zoveel mogelijk de kans te geven om te komen zwemmen.
In deze infofiche maken we je wegwijs in de covid-19 regels die momenteel bij ons van toepassing zijn voor het zwembadgebruik.
Verder dienen we ook steeds rekening te houden dat de richtlijnen van de veiligheidsraad die veel en snel kunnen veranderen. Deze veranderingen primeren dan ook steeds op wat er momenteel in deze infofiche beschreven wordt.

Onze adviezen werden opgesteld om het welzijn van de aanwezige personeelsleden, bezoekers en zwemmers zoveel mogelijk te beschermen
 
Afspraken zwemmen Covid-19:

 1. Als je ziek bent blijf je thuis. Houd je kinderen ook thuis als een huisgenoot (symptomen van) Covid-19 heeft. Laat ze pas zwemmen als het mag van de arts.
 2. Basisregels blijven ook in het zwembad van kracht: hou steeds 1.5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden. Respecteer de nodige hygiëne.
 3. Voor al wie > 12 jaar is, is het verplicht een mondmasker te dragen in de inkomhal, de gangen, de toiletten en dit tot in de kleedkamers.
 4. Iedereen moet zich registreren.
 5. Informeer jouw kind(eren) over de algemene veiligheids-en hygiëne regels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding volgen.  Vertel ook je kind(eren) dat ze moeten hoesten of niezen in een papieren zakdoekje of in hun elleboogplooi.
 6. Je kind(eren) hebben hun zwemgerief reeds onder hun kledij aan zodat de tijd in de kleedkamers beperkt kan worden tot het strikt noodzakelijke.
 7. Laat je kinderen thuis nog naar het toilet gaan en laat ze hun handen thuis 20 seconden met water en zeep wassen. Ontsmet bij het binnengaan jouw handen en de handen van je kinderen.
 8. Samenscholing is nog steeds verboden dus geen ouders in de gang. Kom dan ook niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar het zwembad.
 9. Per zwemgroepje wordt een groepskleedkamer toegewezen, ook hier bewaart u de nodige afstand.
 10. Slechts 1 ouder is toegelaten om het kind te helpen omkleden (max.5 min.) en dient de kleedkamer dan onmiddellijk te verlaten. De kleding van de kinderen mag in de groepskleedkamer blijven hangen aan de kapstokjes. Steeds kapstokjes tussenlaten en kleding niet tegen andere kleding hangen. Deze kleedkamer die u toegewezen werd, wordt NIET door een andere groep gebruikt alvorens gedesinfecteerd te zijn.
 11. De lesgevers komen de kinderen aan de kleedkamers halen. Ouders kunnen hun kind(eren) dus niet begeleiden tot in het zwembad. Ouders mogen niet verder komen dan de kleedkamers.
 12. Douchen moet thuis gebeuren en kan niet in het zwembad.
 13. Haal bij het einde van de zwemles jouw kind(eren) onmiddellijk op in de groepskleedkamer en verlaat het zwembad zo gauw als mogelijk. Volg de richtlijnen, de pijlen en de informatieborden.
 14. De monitoren dragen steeds een mondmasker, tijdens het lesgeven, ook wanneer ze in het water gaan. Deze maatregel is een aanbeveling dewelke wij snel gaan evalueren omdat we ons ook bewust zijn dat een nat mondmasker niet ideaal is. We starten dus met een mondmasker.
 15. Wil je graag een babbeltje doen? Super, bijpraten is belangrijk en kan zo’n deugd doen. Doe dit op de parking of in het cafetaria. Vanuit de cafetaria kan u eventueel uw kind(eren) observeren tijdens de lesjes.
 16. Voor volwassenen kunnen we helaas geen zwemlessen organiseren in deze Covid periode. We mogen MAX met 50 personen per tijdsslot in het zwembad aanwezig zijn, redders en monitoren inbegrepen. Dit impliceert dat we per tijdsslot slechts aan 40 kinderen zwemlesjes kunnen aanbieden. Hierdoor kunnen vele gezinnen niet deelnemen. Laat ons zeker weten indien u uw kind(eren) toch liever uitschrijft uit de lesjes omdat u zich er beter bij voelt, dit kan kosteloos en dan kunnen we uw plaatsjes aanbieden aan gezinnen voor wie we nu geen plaats meer kunnen aanbieden.
 17. Wij kijken er alvast naar uit en zullen alles in het werk stellen om de zwemlesjes zo veilig mogelijk te laten verlopen maar uiteraard rekenen we hierbij op uw hulp als ouder. Respecteer de regels en help ons, dan maken we er samen een fijne zwemtijd van voor uw kind(eren).

Dominik & Bea,  redders & monitoren

Zwemreeks januari – maart 2021

 1. Za 09/01/2021
 2. Za 16/01/2021
 3. Za 23/01/2021
 4. Za 30/01/2021
 5. Za 06/02/2021
 6. Za 27/02/2021
 7. Za 06/03/2021
 8. Za 13/03/2021
 9. Za 20/03/2021 (BREVETZWEMMEN onder voorbehoud)
 10. Za 27/03/2021 (VRIJ SPELEN onder voorbehoud)

Op 01/06/2021 starten de Inschrijvingen voor de reeks sept/okt – dec 2021 per email