Bestuursploeg

B E S T U U R S L E D E N

voorzitter
zwemclub
afgevaardigde regio

ondervoorzitter
kinderoppasdienst
afgevaardigde regio

speelgoedbeurs

secretaris
verkooppunt
spoorkaarten

penningmeester
vorming

werkgroep sport

ledensecretariaat

centrumraad

ouderenadviesraad

lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning
huis van het kind
cultuurraad

nieuwsbrief
speelgoedbeurs

 sportraad
archivaris

Sinterklaasfeest

Zomerzoektocht

M E D E W E R K E R S