De kleine bond

Hier kan je de laatste nummers van ons afdelingsblad lezen.

Sinds september 2018 werd ons afdelingsblad volledig vervangen door een digitale nieuwsbrief die ongeveer maandelijks per mail wordt verspreid en die ook op deze website kan geraadpleegd worden.