Secretariaat

PLAATSELIJK SECRETARIAAT

Op het secretariaat kan je alle informatie krijgen over lidmaatschap, kan je alle inlichtingen inwinnen over woningfonds, gewestelijke en centrale diensten en de ‘vakantieorganisaties’ van de Bond en de nodige aanvraagformulieren invullen voor het studiefonds.

Onze huidige secretaris is Hilde Raats.
Mortselsesteenweg 35, 2540 Hove
03 455 10 99  of  0497 30 40 89
info@gezinsbondhove.be

Vorige secretarissen waren:

reeds van voor 1953 J. Marreels Lintsesteenweg 114
vanaf 06/07/1955 Fr. Aertbeliën
vanaf 01/05/1960 Jos Wyckmans
vanaf 01/01/1981 Frank Van Bauwel
sinds 01/05/1991 : ledensecretariaat bij Mieke Van Couteren-Wijnandt
vanaf 01/01/2005 Ludo Janssens
vanaf 01/01/2011 Hilde Raats


CENTRAAL SECRETARIAAT

Arduinkaai 16, 1000 Brussel, 02 507 88 88

Info:  Hilde Raats