Kortingskaart NMBS

Deze kortingskaart kan je aanvragen bij onze verantwoordelijke: Hilde Raats.
Dit doe je bij voorkeur op de ‘zitdagen’ die jaarlijks worden ingericht in oktober-november. De juiste data vind je in onze digitale nieuwsbrief en op deze website onder ‘jaaroverzicht’.

De eerstvolgende zitdag is op zaterdag 20 oktober 2018 tussen 10.30 u en 13.00 u in de Mortselsesteenweg 35.

Alle gezinnen met 3 of meer eigen kinderen jonger dan 26 jaar hebben recht op kortingskaarten! Maar ook sommige gezinnen die niet aan de voorwaarde ‘drie kinderen of meer kinderen hebben ‘ voldoen, hebben recht op kortingskaarten! Aarzel niet om contact op te nemen met Hilde Raats, Mortselsesteenweg 35 ,  03 455 10 99 of 0497 30 40 89.

De korting is geldig voor treintickets tussen twee Belgische stations.

Kijk na op de huidige kortingskaarten tot wanneer ze geldig zijn. Kortingskaarten die eind december vervallen moet je opnieuw aanvragen. Dat kan vanaf 20 oktober.

Wat heb je voor deze aanvraag nodig?
– Een ingevuld formulier gezinssamenstelling. Dit formulier kan je via mail hilde.raats@skynet.be aanvragen. (gezinnen van buiten Hove moeten dit formulier laten wettigen op het gemeentehuis, voor Hovese gezinnen doen wij dat!)
– voor kinderen van 18 tot en met 25 jaar (geboren in 1993-2000): attest van inschrijving in onderwijsinstelling of attest van kinderbijslag
– 6 euro per gezin (voor de administratieve kosten)

Breng dit alles mee naar de zitdag op 20  oktober of steek het in de brievenbus Mortselsesteenweg 35. De kortingskaarten worden u dan later bezorgd.

 

Waarop kan je GEEN korting krijgen?

treinabonnementen
busabonnementen, Buzzy Pazz +12, …
Go Pass, Rail Pass, Key Card (deze kunnen wel met korting op de Gezinsspaarkaart aangekocht worden in de Bondswinkel)

Nog vragen of meer informatie nodig?
Neem gerust contact op met Hilde Raats
of via  kortingskaarten@gezinsbondhove.be .

 

Heeft mijn gezin recht op kortingskaarten?

Alle gezinnen met drie of meer eigen kinderen van maximum 25 jaar hebben sowieso recht op kortingskaarten. Uiteraard bestaan op deze basisregel heel wat uitzonderingen: ook heel wat gezinnen die niet aan de voorwaarde (drie of meer kinderen hebben) voldoen, hebben namelijk recht op kortingskaarten. We zetten de meest voorkomende uitzonderingen op een rijtje.

Onder “eigen kinderen” worden binnen het reglement van de kortingskaarten ook adoptiekinderen verstaan.
Ouders die drie eigen kinderen hebben, behouden levenslang hun recht (ook wanneer de kinderen geen recht meer hebben of wanneer de gezinssamenstelling om welke reden dan ook wijzigt).
Gezinsleden uit een gezin dat in het verleden bestond uit drie kinderen behouden dit recht, tenzij de gezinssamenstelling wijzigt n.a.v. een scheiding.
Nieuw samengestelde gezinnen die bestaan uit drie of meer kinderen hebben ook recht op kortingskaarten. Enkel de ouders met drie eigen kinderen hebben weliswaar levenslang recht, ouders met minder dan drie eigen kinderen hebben in deze gezinnen tijdelijk recht (zolang minstens één van de kinderen recht heeft op een kortingskaart).
Kinderen die in het kader van een co-ouderschapsregeling halftijds bij elke ouder verblijven, tellen in beide gezinnen mee voor het bepalen van het recht op kortingskaarten.
Ook pleegkinderen tellen mee voor het bepalen van het recht op kortingskaarten. Zo kan een gezin met minder dan drie eigen kinderen tijdelijk recht hebben op kortingskaarten indien in totaal drie kinderen tot het gezin behoren.
Kinderen met een handicap tellen dubbel bij het bepalen van het recht op kortingskaarten. Deze kinderen behouden ook na hun vijfentwintigste verjaardag het recht op kortingskaarten.