Bestuursploeg

naam deeltaak
B E S T U U R S L E D E N
Dominik Meuleman voorzitter / zwemclub
Katia De Backer ondervoorzitter / kinderoppasdienst / afgevaardigde gewest
Hilde Raats secretaris / verkooppunt / spoorkaarten
Ben Van der Poorten penningmeester / vorming
Bea Carsauw cultuur
Chris Vyvermans werkgroep sport
Ellen Vandenbruaene JAanimo
Jaak Van Baelen
Jef Corsmit werelddansen / wandelen
Lore D'hondt JAanimo
Mieke Wijnandt ledensecretariaat
Monique Slaets zomerzoektocht / centrumraad / ouderenadviesraad
Myriam Noterman lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning / huis van het kind / cultuurraad
Nele Schoors nieuwsbrief / speelgoedbeurs / knuffelturnen
Paul Hoppenbrouwers webmaster / sportraad / archivaris
Rika De Voogt
Stefan Beeldens Sinterklaasfeest
Tyson Kouraichi JAanimo
M E D E W E R K E R S
An Spooren
Astrid Heyse
Catherine Cerulus
Catherine Meuleman
Ellen Van Ransbeeck
Freddy Boonen
Greet Rotty ouderenadviesraad
Jos Peeters
Kathy Van Eylen
Koen Van de Vijver
Luc Follaets
Petra De Smet
Ria Pauwels
Sofie Van Genechten
Stephane Meeus