Woningfonds

  • Het Vlaams Woningfonds verstrekt de Vlaamse woonlening aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor:
    • de aankoop van een woning of appartement eventueel gecombineerd met werken;
    • het behoud van een woning of appartement ingeval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning eventueel gecombineerd met werken;
    • werken aan een woning of appartement.

De rentevoet is afhankelijk van het geïndexeerde gezinsinkomen, de gezinssituatie en de ligging van de woning.

  • Het Vlaams Woningfonds verstrekt huurwaarborgleningen opdat huurders hun waarborg zouden kunnen betalen bij het huren van een woning/appartement.
  •  Het Vlaams Woningfonds verhuurt sociale woningen die verspreid zijn over de stedelijke centra van het Vlaams Gewest.

Alle info is te vinden op hun website.

Het provinciaal kantoor van  het Vlaams Woningfonds in Antwerpen vind je aan de Plantin en Moretuslei 66 – 68.

Er is ook een kantoor  in Lier