Myriam Noterman

adres :           Geelhandlaan 66

tel :                 03 454 13 62

e-mail :          myriam.noterman@skynet.be

deeltaken :    lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning / cultuurraad / Huis van het Kind